درباره پرشن کارپت

سلام..من رضا عباس نیا هستم.مدیر سایت پرشین کارپِت..تو زندگیم همیشه رنگ و نقش،عناصر کلیدی در نگاهم به دنیای پیرامون بود..خاطرم میاد اولین باری که تونستم مفهوم تصویر و تصور رو،درک کنم خونه ی مادربزرگم تو گیلان بود..اون هم زمانی که ما برای مسافرت،تابستون رو انتخاب کردیم و از محل کار پدرم تو بوشهر،به سمت شمال راه افتادیم..خاطرم می یاد تو تموم مسیر شیفته ی رنگ ها و کوهها و آسمونی  بودم که بالای سرم بود

خونه ی مادر بزرگ،یه کلبه ی روستایی قدیمی وسط باغ و زمین های برنج بود و درخت های تنومندی اطرافش رو احاطه کرده بودند…روی ایوون،دو تا فرش ۶ متری دستی قدیمی با رنگ های تیره  و سماور ذغالی با استکان های گرد کنارش،فضایی مجلل گونه رو ایجاد کرده بود..بافت فرش به حدی نرم و لطیف بود که لذت نشستن رو چندین برابر میکرد..و این سرآغازی بود به درکِ من،از  مفهومی به نام فرش…

سالها گذشت تا تونستم زمینه ی لازم برای رشد این هنر رو تو وجودم فراهم کنم و در این راه از اساتید بزرگی بهره بردم..شاید که بتونم سهمم رو در رشد این هنر والای ایرانی،ادا کنم…

این سایت راهیه برای بیشتر شناختنِ من،و شریک شدن تو لذتِ دنیای من…